ภาพกิจกรรมงานการศึกษาต่อเนื่อง

 

พัฒนาอาชีพ  วิชา หัตถกรรมจากริบบิ้น

พัฒนาอาชีพ  วิชา ศิลปะประดิษฐ์                         พัฒนาอาชีพ  วิชา ตัดเย็บเสื้อผ้า

  พัฒนาอาชีพ  วิชา ลูกปัดสร้างสรรค์                          พัฒนาอาชีพ  วิชา การร้อยคริสตัล

 

 พัฒนาอาชีพ  วิชา ปลูกพืชผักไร้สารพิษ                           พัฒนาอาชีพ  วิชา เครื่องประดับอะคิริค                    

 

  พัฒนาอาชีพ  วิชา ภาษาเพื่องานอาชีพ                          พัฒนาอาชีพ จักสานจากหลอดพลาสติก

           

                   พัฒนาอาชีพ  ปั้นดอกไม้ดิน     


Advertisements
Posted in กิจกรรม | Leave a comment

ข้อมูลสารสนเทศ

จำนวนนักศึกษาสายสามัญ  จำนวน  128 คน

-ชาย       จำนวน    71  คน

-หญิง      จำนวน    57  คน

จำนวนนักศึกษาแยกตามประเภทครู

นางสาวอภิรดี  เมฆสัจจากุล ครู กศน.ตำบลบางศรีเมือง

นางสาวนฤมล  ทิพยเดช  ครูอาสาสมัคร

นักศึกษาในความรับผิดชอบ  จำนวน  128  คน

ระดับประถมศึกษา    จำนวน    3    คน

ระดับ ม.ต้น             จำนวน  41   คน

– ชาย     จำนวน     19  คน

– หญิง    จำนวน      22 คน

ระดับ ม.ปลาย             จำนวน  72   คน

– ชาย     จำนวน     34   คน

– หญิง    จำนวน     38   คน

Posted in ข้อมูลสารสนเทศ | Leave a comment

ทำเนียบบุคลากร

ทำเนียบบุคลากร กศน.ตำบลบางศรีเมือง

 

 นางดวงตา  จำนงค์

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.เมืองนนทบุรี

 

นางสาวอภิรดี  เมฆสัจจากุล  ครูกศน.ตำบลบางศรีเมือง

 

Posted in ทำเนียบบุคลากร | Leave a comment