Category Archives: กิจกรรม

เปิด กศน.ตำบลบางศรีเมือง

วันที่ 4 สิงหาคม 2553 Advertisements

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

ภาพกิจกรรมการศึกษาพื้นฐานและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

ภาพกิจกรรมการศึกษาพื้นฐานและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

ภาพกิจกรรมงานการศึกษาต่อเนื่อง

  พัฒนาอาชีพ  วิชา หัตถกรรมจากริบบิ้น พัฒนาอาชีพ  วิชา ศิลปะประดิษฐ์                         พัฒนาอาชีพ  วิชา ตัดเย็บเสื้อผ้า   พัฒนาอาชีพ  วิชา ลูกปัดสร้างสรรค์                          พัฒนาอาชีพ  วิชา การร้อยคริสตัล    พัฒนาอาชีพ  วิชา ปลูกพืชผักไร้สารพิษ                           พัฒนาอาชีพ  วิชา เครื่องประดับอะคิริค                         พัฒนาอาชีพ  วิชา ภาษาเพื่องานอาชีพ                          พัฒนาอาชีพ จักสานจากหลอดพลาสติก                                พัฒนาอาชีพ  ปั้นดอกไม้ดิน     

Posted in กิจกรรม | Leave a comment