ข้อมูลสารสนเทศ

จำนวนนักศึกษาสายสามัญ  จำนวน  128 คน

-ชาย       จำนวน    71  คน

-หญิง      จำนวน    57  คน

จำนวนนักศึกษาแยกตามประเภทครู

นางสาวอภิรดี  เมฆสัจจากุล ครู กศน.ตำบลบางศรีเมือง

นางสาวนฤมล  ทิพยเดช  ครูอาสาสมัคร

นักศึกษาในความรับผิดชอบ  จำนวน  128  คน

ระดับประถมศึกษา    จำนวน    3    คน

ระดับ ม.ต้น             จำนวน  41   คน

– ชาย     จำนวน     19  คน

– หญิง    จำนวน      22 คน

ระดับ ม.ปลาย             จำนวน  72   คน

– ชาย     จำนวน     34   คน

– หญิง    จำนวน     38   คน

Advertisements
This entry was posted in ข้อมูลสารสนเทศ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s