หน้าแรก

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.เมืองนนทบุรี

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

 

โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

————————————————————

                 ข้อมูลพื้นฐาน กศน. ตำบลบางศรีเมือง

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
        จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาลเมือง บางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยยกฐานะจากสุขาภิบาล บางศรีเมือง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2540 และเปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตำบลบางศรีเมืองเป็นเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2549 ประกอบด้วยพื้นที่ตำบลบางศรีเมือง
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง   ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ไหลผ่านปากคลองอ้อมจนถึงปากคลองบางสีทอง  อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองนนทบุรี ห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี  9  กิโลเมตร(โดยประมาณทางตรง)

 

อาณาเขตตำบล :

ทิศเหนือ             ติดต่อ ตำบลสวนใหญ่  มีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแนวแบ่งเขต
และตำบลไทรม้า มีแนวคลองอ้อมเป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก      ติดต่อ ตำบลสวนใหญ่  มีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแนวแบ่งเขต                                                                    และตำบล บางไผ่ มีคลองบางสีทองเป็นแนวแบ่งเขต
ทิศใต้               ติดต่อ ตำบลบางสีทอง  มีคลองวัดแดงเป็นแนวแบ่งเขตตำบลบางขนุน
อำเภอบางกรวยมีคลองบางกอกน้อยเป็นแนวแบ่งเขต
ทิศตะวันตก        ติดต่อ ตำบลบางกร่าง  มีคลองบางกร่างเป็นแนวแบ่งเขต


 


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s