1 พ.ค.แทบเล็ตถึงมือเด็กป.1สเปกจอ7 นิ้วความจำ4GB


กทม. :กระทรวงศึกษาธิการเรียกผู้ผลิตแทบเล็ตและผู้ผลิตเนื้อหานำเสนอสินค้าวันที่ 10 ธ.ค.นี้ ก่อนเปิดประมูลช่วง ก.พ.-มี.ค. ปีหน้า มั่นใจเปิดเทอมวันที่ 1 พ.ค. เด็กชั้นป.1 มีแทบเล็ตอยู่ในมือทุกคน

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่าได้อนุญาตให้หน่วยงานที่มีความพร้อมจัดซื้อแทบเล็ตสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 และหากมีงบประมาณเพียงพอสามารถจัดซื้อเพื่อชั้นเรียนอื่นได้ด้วย อย่างไรก็ตามนอกจากงบประมาณแล้วต้องมีความพร้อมเรื่องเนื้อหาที่จะนำมาบรรจุในแทบเล็ตจึงได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการไปสำรวจความพร้อมในด้านนี้

น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2555 พร้อมจัดซื้อแทบเล็ตให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 465,000 คน คิดเป็น 66% ของนักเรียนทั้งหมด โดยตั้งราคากลางเอาไว้เครื่องละ 3,400 บาทสเปกขั้นต่ำกำหนดให้เป็นแทบเล็ตที่มีหน้าจอ 7 นิ้ว ความเร็ว 512 MHz ความจำ 4 GB และใช้นิ้วสัมผัสได้

“วันที่ 10 ธ.ค.นี้จะเชิญผู้ผลิตแทบเล็ตและผู้ผลิตเนื้อหามานำเสนอสินค้าเพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์และจะนำมาปรับสเปกต่างๆให้เหมาะสมเพื่อเปิดประมูลผ่านระบบอีออคชั่น (e-auction) ในช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค. เพื่อให้ทันจัดส่งให้นักเรียนในวันเปิดเทอม วันที่ 1 พ.ค.ปีการศึกษา 2555

Advertisements
Posted in ข่าว | Leave a comment

โรงเรียนในพื้นที่

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ


กระทรวงศึกษาธิการ

สถานที่ตั้ง
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ
ตั้งอยู่  เลขที่  86   หมู่ที่ 3  ตำบลบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี   จังหวัดนนทบุรี  11000
โทรศัพท์  447-4875
เปิดสอนตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้บริหาร
นายสมหมาย มัณยานนท์
การศึกษา : ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขา อุตสาหกรรมศิลป์ วิทยาลัยครูพระนคร
ปริญญาโท คุรุศาสตร์มหาบัญฑิต สาขา บริหารการศึกษา
ปรัชญา
“สุวิชาโน ภว โหติ”   “ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ”
คำขวัญ
“การศึกษาเด่น เน้นคุณธรรม นำสังคม”
สีประจำโรงเรียน
เหลือง-ฟ้า
อักษรย่อ
ฉ.ก.
ประวัติ
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  11   กันยายน  2476  โดยมี   นายจำลอง   ยวลาดเป็นครูใหญ่โดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อยมา
ในปีพ.ศ.2497   ท่านเจ้าคุณพระปรีชาเฉลิม เจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติได้ชักชวนประชาชนร่วมกันบริจาคเงิน เพื่อซื้อที่ดินด้านทิศใต้ของวัดเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 ไร่ 1 งาน 88 ตารางวา เป็นที่ก่อตั้งอาคารเรียนถาวรหลังแรกขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ฯพณฯจอมพล ป. พิบูลย์สงคราม โดยใช้เงินกศศ.(กองสลากกินแบ่งรัฐบาล)จำนวน 1,000,000บาท ก่อสร้างอาคารเรียนแบบสามัญศึกษา 505 (พิเศษ)เป็นตึก 2 ชั้น 8 ห้องเรียน สร้างแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2476
ปี พ.ศ.2504 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ ได้รับความอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าสังกัดให้เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายตามการขยายการศึกษาหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2503 ขยายการศึกษาระดับประถมศึกษาเป็น 7 ปีโดยเริ่มชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2504 และเปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ในปีการศึกษา 2507
ปี พ.ศ.2506   ทางราชการได้ขยายการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรประถมศึกษา พิทธศักราช 2503 กำหนดให้ตำบลบางศรีเมือง เป็นเขตการศึกษาภาคบังคับโรงเรียวัดเฉลิมพระเกียรติ รับผิดชอบเขตบริการ ตำบลบางศรีเมือง หมู่ที่ 3,4และหมู่ที่ 5
ปีพ.ศ.2540 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา ตามโครงการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ.2541 พระเทพปริยัตยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ได้พัฒนาอาคารสถานที่ของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ โดยบริจาคทรัพย์ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 2/28 พิเศษ จำนวน 1 หลัง เป็นอาคารคอนกรีต 3 ชั้น 24 ห้องเรียน เริ่มสร้างเมื่อ 15 มีนาคม 2541 แล้วเสร็จในเดือน ตุลาคม 2541 รวมทั้งครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียน
นอกจากนี้ได้จัดสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบบริเวณโรงเรียน สร้างโรงจอดรถเพื่อความเป็นระเบียบ พร้อมทั้งจัดถมดินด้านริมแม่น้ำจ้าพระยา เพื่อเตรียมสถานที่จัดสร้างอาคารเรียนของชั้นอนุบาลไว้เป็นสัดส่วน สิ้นเงินการดำเนินงานประมาณ 35 ล้านบาท
ปี พ.ศ. 2542 พระเทพปริยัตยาจารย์ ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการดำเนินงานพัฒนาห้องพิเศษต่างๆ อาทิ
– ห้องคอมพิเตอร์ จำนวน 20 เครื่อง
– ห้องสมุด
– ห้องวิทยาศาสตร์
– ห้องปฏิบัติการทางภาษา
– ห้องผู้บริหาร
– ห้องธุรการ
– ห้องศูนย์วิชาการ
– จัดสภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สวยงาม
ก่อสร้างอาคารหอประชุมขึ้น โดยก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2542 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 66 เมตร มีพื้นที่รวม 1452 ตารางเมตร
ปี พ.ศ.2542   ใช้อาคารเอนกประสงค์ สำหรับการประชุม /โรงอาหารและให้บริการแก่ชุมชนในการจัดงานมงคลต่างๆ
ปี พ.ศ.2543 ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ จำนวน 15 ห้องเรียน เงินงบประมาณ 5,179,500 บาท
ปี พ.ศ.2544   พระธรรมกิตติมุน๊สร้างอาคารเรียน แบบพิเศษ  3 ชั้น 15 ห้องเรียน สำหรับเป็นที่เรียนของนักเรียนอนุบาล

Posted in แหล่งการเรียนรู้ | Leave a comment

วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร

วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร 
ตำบลบางศรีเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
เจ้าอาวาส

พระอารามหลวง พระธรรมกิตติมุนี(ฐานมงฺคโล  สาย ศรีมงคล)
ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
วันเกิด 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 (ปีระกา)
อุปสมบท 19 เมษายน พ.ศ. 2497
วิทยฐานะ ป.ธ.7,น.ธ.เอก ป.,ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ตำแหน่ง  เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 25828  เจ้าอาวาสพระอารามหลวง พ.ศ. 2528
โทรศัพท์ 0-2881-6323,02-447-4493,08-1721-6999,02-446-3355   โทรสาร 02-447-4849
สภาพฐานะและที่ตั้งวัด   
วัดเฉลิมพระเกียรติ เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ 86 หมู่  3  ถนนท่าน้ำนนท์ –วัดโบสถ์ดอนพรหม ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย นนทบุรี   มีที่ดินทั้งหมด  24  ไร่ 3 งาน 22 ตารางวา  โฉนดที่ดินเลขที่ 156460 ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.2390 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2390  อาณาเขตของวัดแบ่งออกเป็น 3 เขตคือ เขตพุทธาวาส  เขตสังฆาวาส    และเขตนอกกำแพงใหญ่

ประวัติความเป็นมา
มูลเหตุแห่งการสร้างวัดเริ่มเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่3) เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติในปี พ.ศ. 2367 นั้น พระองค์ทรงสถาปนาสมเด็จพระราชชนนีแห่งพระองค์ขึ้นเป็นกรมสมเด็จพระศรีสุลาไลยด้วย ต่อมาทรงพระราชดำริว่าบริเวณป้อมปราการ (ชื่อว่าป้อมทับทิม) ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาใต้ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี เป็นนิวาสถานเดิมแห่งพระอัยกา(ตา) พระอัยกี(ยาย) ของพระองค์ และยังเป็นสถานที่ประสูติของสมเด็จพระศรีสุลาไลยพระราชชนนีพันปีหลวง สมควรที่จะสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงสักแห่งหนึ่ง  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่  พระอัยกา พระอัยกี และสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงแห่งพระองค์ ด้วยเหตุนี้โปรดให้พระยาคลัง (ดิศ บุนนาค) ตำแหน่งที่สมุหพระกลาโหมเป็นแม่กองสร้างวัดขึ้นในบริเวณนั้น และโปรดให้สร้างป้อมปราการ ก่ออิฐถือปูน มีใบเสมาเป็นทำนองเดียวกันกับพระบรมมหาราชวังรอบวัดไว้เป็นอนุสรณ์ด้วย พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่า วัดเฉลิมพระเกียรติ  เมื่อปี พ.ศ. 2390 วัดเฉลิมพระเกียรติเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างขึ้นเป็นวัดสุดท้ายในรัชกาลก่อนที่พระองค์จะเสด็จสวรรคตในปี พ.ศ.2394 การสร้างวัดเฉลิมพระเกียรติน่าจะยังไม่แล้วเสร็จในรัชกาลของพระองค์ เพราะเมื่อพระองค์ใกล้จะเสด็จสรรรคต พระองค์ก็ยังตรัสถึงวัดต่างๆ ที่ยังสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ค้างไว้ว่า ” …ทุกวันนี้คิดสละห่วงใหญ่ให้หมด อาลัยอยู่แต่วัด สร้างไว้ใหญ่โตหลายวัด ที่ยังค้างอยู่ก็ดี ถ้าชำรุดทรุดโทรมไปจะไม่มีผู้ช่วยทนุบำรุง เงินในพระคลังที่เหลือจับจ่ายใช้ราชการแผ่นดิน มีอยู่ 40,000 ชั่ง ขอสัก 1,000 ชั่งเถิด ถ้าผู้ใดเป็นเจ้าแผ่นดินแล้วให้ช่วยบอกแก่เขาขอเงินรายนี้ให้ช่วยทนุบำรุงวัดที่ชำรุดและการวัดที่ยังค้างอยู่นั้น เสียให้แล้วด้วย…” เมื่อเป็นเช่นนี้ วัดเฉลิมพระเกียรติที่ยังสร้างค้างอยู่น่าจะเป็นวัดหนึ่งที่พระองค์ทรงห่วงใยด้วย ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่4) เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติแล้ว พระองค์ก็ทรงรับเป็นพระราชภาระในการสร้างวัดเฉลิมพระเกียรติจนเสร็จเรียบร้อย โดยโปรดให้พระยาทิพากรวงศ์ (ขำ บุญนาค) เป็นแม่กองการบูรณะจนแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2401   วัดเฉลิมพระเกียรติได้รับการคัดเลือกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างของกรมการศาสนา ในปี พ.ศ.2531 เป็นวัดอุทยานการศึกษากรมการศาสนา ปี พ.ศ.2538
ทรัพย์สิน
พระอุโบสถ กว้าง 26 เมตร ยาว 40 เมตร สร้างเมื่อรัชกาลที่ 3 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน สถาปัตยกรรมไทยผสมจีน พื้นพระอุโบสถปูด้วยหินอ่อน พระวิหาร กว้าง 15 เมตร ยาว 24 เมตร สร้างเมื่อรัชกาลที่ 3 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน สถาปัตยกรรมไทยผสมจีน ภายในวิหารประดิษฐานพระศิลาขาว ศาลาการเปรียญ กว้าง 16 เมตร ยาว 24 เมตร สร้างเมื่อสมัยรัชกาลที่ 3  เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน สถาปัตยกรรมไทยผสมจีน พระไตรปิฎกภาษาไทย จำนวน 45 เล่ม ธรรมาสน์ลายทอง 1 องค์  ในงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลาแดงเหนือแอละศาลาแดงใต้จำนวน 2 หลัง สร้างด้วยไม้ทรงไทย กว้าง 8 เมตร ยาว 16.50 เมตร
ปูชนียวัตถุ   1.พุทธรูปปางมารวิชัย หล่อด้วยทองแดง ขนาดหน้าตักกว้าง 6  ศอก สูง 8 ศอก 1 คืบ 4 นิ้ว พระนาม พระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมา ตามตำนานกล่าวว่า  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้ขุดแร่ทองแดง ที่อำเภอจันทึก จังหวัดนครราชสีมา ได้แร่ทองแดงจำนวนมาก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์จะใช้ทองแดงเกื้อกูลพระศาสนา จึงโปรดให้หล่อพระพุทธรูปขนาดใหญ่เพื่อนำไปประดิษฐานเป็นพระประธานประจำพระอุโบสถวัดเฉลิมพระเกียรติและวัดราชนัดดาราม จำนวน 2 องค์ พระองค์ได้โปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระพุทธรูปปางต่างๆ จำนวน 34 องค์  2.พระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 30 นิ้ว สูง 33 นิ้ว นามว่า พระศิลาขาว   พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้อัญเชิญมาประดิษฐานในพระวิหารเมื่อปี พ.ศ.2401 พร้อมพระอัครสาวก 2 องค์ สูง 13 นิ้ว เป็นพระพุทธรูปศิลา 3.พระปฏิมาชัยวัฒน์ ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารหลวงทางด้านทิศเหนือของพระอุโบสถ 4.พระเจดีย์ขาว เป็นเจดย์ทรงลังกา มีฐานแปดเหลี่ยมสองชั้น ความสูงขนาด 45 เมตร ประดิษฐานพระบรมธาตุ

 

 

Posted in แหล่งการเรียนรู้ | Leave a comment

อาคารพิพิธภัณฑ์ และห้องสมุดโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ

อาคารพิพิธภัณฑ์ และห้องสมุดโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ สร้างเมื่อพุทธศักราช 2550 โดยดำริของพระธรรมกิตติมุนี (สาย ศรีมงคล) เจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร   และเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ในการนี้เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ภายใต้การบริหารงานของนายณัฏฐพร แสงบัว นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง ได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง เป็นแหล่งความรู้ที่ทันสมัยริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารและอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก
ภายในอาคารประกอบด้วยส่วนของพิพิธภัณฑ์ พระธรรมกิตติมุนี (สาย ศรีมงคล) เจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร และเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี อยู่บริเวณชั้น2 ของอาคาร สำหรับส่วนของห้องสมุด ประกอบด้วย การเรียนรู้ผ่านสื่อสาระสนเทศ และมีหนังสือหลายประเภทให้เด็กๆ และประชาชนทั่วไปได้อ่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
“ประเทืองปัญยา สบายใจสบายตา ขอเชิญแวะชม” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ โทร. 0-2447-4875

 

Posted in แหล่งการเรียนรู้ | Leave a comment

เปิด กศน.ตำบลบางศรีเมือง

วันที่ 4 สิงหาคม 2553

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

ภาพกิจกรรมการศึกษาพื้นฐานและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

ภาพกิจกรรมการศึกษาพื้นฐานและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1

Posted in กิจกรรม | Leave a comment